Proxecto Ríos

Proxecto Ríos

luns, 12 de maio de 2014

3ª ACTIVIDADE: CONTROL DE CALIDADE DA AUGA DO RÍO LOÑA


PROXECTO EXPLICATIVO DA ACTIVIDADE DE ANÁLISE DAS AUGAS DO RÍO LOÑA

INTRODUCIÓN

Este proxecto preséntase como unha actividade dentro  dun proxecto de centro que pretende promover a formación ambiental, acercar aos nenos e as súas familias ó coidado responsable deste recurso natural.

A estratexia comprende a súa vez un Programa de Voluntariado para o coidado dos Ríos co que se quere fomentar e potenciar un sentimento de responsabilidade compartida na solución dos diferentes problemas ambientais relacionados coa auga.

Unha das actividades máis destacadas é o Control da Calidade das Augas, que achega aos alumnos ao río e ensínalles  a medir , analizar, e estudar os diferentes elementos que determinan a boa calidade da auga.
 
Queremos fomentar nos alumnos o coñecemento dos ecosistemas fluviais , así coma unha correcta protección do medio acuático e o seu entorno.

ACTIVIDADE:

Para o control da calidade da auga, tomaranse  varias  mostras da auga en diferentes tramos do río Loña , para asegurar unha mellor veracidade dos datos obtidos.
A cada unha das mostras faráselle unha análise de : pH, turbidez, osíxeno disolto, % de saturación de osíxeno, dureza e nitratos.Unha vez recollidos os resultados elabóranse as conclusións.


OBXECTIVO:
Descubrir as diferentes características e calidade da auga do río Loña.

DATA:
Xaneiro de 2014.

LUGAR:
Río Loña (tramo cercano a desembocadura no Miño) ----Localización

RESPONSABLE:
María José Castro Fernández  profesora do Departamento de CC Naturais

ALUMNADO PARTICIPANTE:Voluntarios de 2º E.S.O.


MATERIAL EMPREGADO:

Guantes
Termómetros
Coadores
Lupas
Pinzas
Bandexas
Manuais e táboas elaborados polo profesor .
Tubos de ensaio
Kit de análise de augas (Test de: pH, Nitratos, DO, Turbidez, Dureza, % de saturación de osíxeno…)RESULTADOS:


Mostra 1
Mostra 2
Mostra 3
Mostra 4
Lugar do muestreo
Riveira do río Loña
Riveira do río Loña
Riveira do río Loña
Riveira do río Loña
Paisaxe
Rural
Rural
Rural
Rural
Cidade máis cercana
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Provincia
Ourense
Ourense
Ourense
Ourense
Tipo de masa de auga
Rio
Rio
Rio
Rio
Nome da masa de auga
Río Loña
Río Loña
Río Loña
Río Loña
Data/ hora
29 -1-14 ás 15:00h
29 -1-14 ás 15:00h
30 -1- 14 ás 16:00h
30 -1-14 ás 16:00h
Temperatura ambiente (ºC)
10 ºC
10 ºC
11 ºC
10 ºC
Temperatura  da auga (ºC)
7ºC
8 ºC
6,5 ºC
7 ºC
Turbidez (jtu)
40jtu
40jtu
40jtu
40jtu
Dureza total da auga(ppm)
50ppm
40ppm
50ppm
50ppm
Osíxeno disolto(ppm)
4ppm
4pmm
4ppm
4ppm
Porcentaxe de saturación de osíxeno (%)
34%
33%
33%
34%
Valor do pH
7
6,5
7
6,5
Nitratos (ppm)
5
5
0
5CONCLUSIÓNS:

Despois da análise dos resultados dos diferentes Test realizados as conclusións son as seguintes:
A temperatura da auga foi aproximadamente uns 11ºC . Este é un dato importante , xa que tanto para calcular o osíxeno disolto , como a demanda biolóxica de osíxeno e a supervivencia das especies vai a ser determinante.Pois a solubilidade do osíxeno é maior nas augas frías que nas augas tibias.

En canto a turbidez das augas é de 40jtu o que indica que non hai un leve exceso de partículas suspendidas nela, polo que estas partículas non bloquean a chegada da luz solar as diferentes especies acuáticas vexetais,e polo tanto poderán realizar a fotosíntese e favorecer que os niveles de osíxeno disolto na auga non descendan. Ademais, os animais acuáticos, non terán danos polo exceso de partículas en suspensión que poderían danar as branquias dos peixes, enterrar os ovos de moitas especies ou destruír a certos macroinvertebrados.

A dureza destas augas está no intervalo de augas brandas polo que non existen excesos de metales tóxicos nin teñen efectos negativos na saúde , no medio ou nas tuberías .

A cantidade de osíxeno gasoso disolto na auga  (DO) é de   que é un valor suficiente para a supervivencia da maioría das especies.  Si este dato o temos en conta coa temperatura podemos ver que a porcentaxe de saturación de osíxeno é de 33,7%no es alto polo que non está nas mellores condicións  seguramente debido a un exceso de materia órganica en descomposición.

O valor do pH é de 6,5 que se atopa entre os valores aceptables para a maioría das plantas e animais acuáticos.Polo que con respecto a este parámetro o resultado é excelente.

Os nitratos diron uns valores  que indican que son augas sen contaminación , polo que este resultado tamén é bo.


A raíz destes datos pódese concluír que se trata dun río cuxas augas están dentro dese grupo de augas boas e nun entorno que a pesar de ser preto da cidade, atopase nunhas condicións  boas.

Fotos:

Para ver mais fotos e vídeos preme aquí.

Ningún comentario:

Publicar un comentario